සමාජීය, සාම්ප‍්‍රදායික, සංස්කෘතිකමය හා ආගමික පසුබිම් යටතේ භාෂාවක හැසිරීම සැලකිය යුතු මට්ටමකින් විවිධත්වයක් පෙන්නුම් කරනු ලබන අතර එමගින් යම් ආවේනික යෙදුම් හා වචන මාලාවන් ගොඩගැනී ඇත

මෙලෙස ගොඩනැගුණු වචන හා යෙදුම් වෙනත් භාෂාවකට පරිවර්තනය කිරීමේ දී ඒ හා සමාන යෙදුම් හා වචන ඉලක්ක භාෂාව තුල නොමැතිවීම පරිවර්තන කාර්යයට සීමාවන් පනවයි.

ඉහත කී ගැටලූව නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා විවිධ වූ ක‍්‍රමවේදයන් භාවිත කිරීමට භාෂා පරිවර්තකයින් යොමු වී ඇත. එනම්,

– එම වචන හා යෙදුම්වල අර්ථයන්ට අනුව ඉලක්ක භාෂාව තුලින් ආදේශක වචන සොයාගැනීම. (Substitution)

උදා: බඩපිස්සා – Young man / Youngest brother
ඇඟිලි ගනිනවා – Impatiently awaiting / Waiting impatiently

– එම වචනයෙහි හා යෙදුමෙහි අක්ෂරයන්හි ශබ්දය එලෙසින්ම ඉලක්ක භාෂාවෙහි අක්ෂර තුලින් දැක්වීම. (Transliteration)

උදා: පරිනිර්වාණය – Parinirwana
සද්ධර්ම රත්නාවලිය –Saddharma Rathnavaliya

– එම වචන හා යෙදුම්වල සොබාවයට සමාන වන වෙනත් පද අනුවර්තනයන් ලෙස දැක්වීම. (සාහිත්‍යමය හා සංස්කෘතික අනුවර්තන) (Adaptation)

උදා: Elm tree / Oak tree – ඇහැල ගහ
නිවන් සුව ලැබේවා – Rest in peace

ඉහත ක‍්‍රමවේදයන් අතුරින් පළමු ක‍්‍රමවේදය බහුලව භාවිතවන අතර සුදුසු වචන ආදේශනය සඳහා මූලාශ‍්‍ර භාෂාවේ දී ඇති වචනයෙහි හෝ යෙදුමෙහි අර්ථය පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. ඒවගේම ඉලක්ක භාෂාවේ එම අර්ථයට සමාන වචන හෝ යෙදුම් සොයාගත යුතුයි.

දෙවන ක‍්‍රමවේදය භාවිත කිරීම පහසුවන නමුත් එහි සැබෑ අර්ථය පිළිබඳව බොහෝවිට පාඨකයා තුල අවබෝධයක් නැත. එයට හේතුව වන්නේ ශබ්දය (උච්චාරණය) පමණක් පරිවර්තනය වීමයි. මෙයට විසඳුමක් ලෙස අර්ථය විස්තර කරන පාදක සටහන් හෝ උදාහරණ දැක්වීම සිදුකරනු ලබයි.

තෙවන ක‍්‍රමවේදය මගින් වචන හා යෙදුම්වල අර්ථයට සාපේක්ෂව සංස්කෘතිකමය, සමාජීය, සාහිත්‍යමය හෝ ආගමික වශයෙන් ද පරිවර්තනය සිදුකරනු ලබයි. මෙය අනෙක් ක‍්‍රමවලට වඩා අසීරුවන අතර මෙමගින් දන්නා සීමාවක් තුල සිට නොදන්නා වටපිටාවක් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගැනීමට පාඨකයාට හැකිවේ. මෙහි දී එම යෙදුම් හැමවිටම අර්ථයෙන් සමාන නොවන අතර භාවිතයෙන් බොහෝවිට සමානකමක් පෙන්නුම් කරයි.

උපමා, රූඩි හා ආප්තෝපදේශ ද බහුල වශයෙන් ඉහත සඳහන් පළමු හා තෙවන ක‍්‍රමවේදයන් යටතේ පරිවර්තනය කරනු ලබයි.

ඉංගී‍්‍රසි භාෂාවේ එක් වචනයක් මගින් සිංහල භාෂාවේ වචන කිහිපයක් නිරූපණය කිරීම නිසා ඇතැම්විට මූලාශ‍්‍රයේ සඳහන් ආකාරයෙන් ම පරිවර්තනය තුල රසඥ්ඥතාවයක් ගොඩනැගිය නොහැක. මේ නිසා වඩාත් සමීපතම ආදේශක වචන භාවිත කළ යුතුයි.

ආගමික හා සංස්කෘතිකමය යෙදුම් හා වචන සඳහා එහි අර්ථයට අනුව ඉංගී‍්‍රසි වචන යොදා ඇති ආකාරය දැකිය හැක.

ඇතැම් යෙදුම් හා රූඩි සඳහා අර්ථයෙන් නොගැලපෙන එහෙත් වෙනත් අර්ථයක් ආදේශ කර ඇති යෙදුම් භාවිත කරයි.
උදා: මොරසූරන වැස්ස – Raining cats and dogs


Related glossaries / ආශී‍්‍රත වචන මාලාවන්

පොදු/සාමාන්‍ය වචන හා යෙදුම් / Common words and phrases

ආගමික වචන හා යෙදුම් / Religious words and phrases

සංස්කෘතිකමය වචන හා යෙදුම් / Cultural words and phrases

සමාජීය වචන හා යෙදුම් / Social words and phrases

KWD Sandun Sirikumara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.