නිවැරදි භාෂා පරිවර්තනයක් සඳහා දැනගත යුතු දේ,

  • පරිවර්තනය සඳහා මුල්වන භාෂා දෙක පිළිබඳව ප‍්‍රමාණවත් සහ සම දැනුමක් තිබීම.
  • මූලාශ‍්‍ර ලේඛනයෙහි අදහසට හානියක් නොවීම.
  • මූලාශ‍්‍ර ලේඛනයෙහි තොරතුරු සඳහා පසුබිම්වන පරිසර හා සමාජීය රටාව පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබීම.
  • අක්‍ෂර වින්‍යාසය හා ව්‍යාකරණ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම.
  • භාෂා දෙකෙන්ම ප‍්‍රමාණවත් වාග් කෝෂයක් තිබිය යුතුවීම.
  • කරන ලද පරිවර්තනය ප‍්‍රති පරිවර්තයේදී ද මූලික අදහසට හානියක් නොවීම.
  • කියවීමේ දී පහසුවෙන් තේරුම්ගත හැකිවිය යුතුවීම.

පරිවර්තනයෙහි අරමුණ විය යුත්තේ,

  • එක් භාෂාවකින් ලියන ලද දෙයක් එම භාෂාව නොදන්නා අය සඳහා තේරුම්ගත හැකි ලෙස සරලව ඔවුන් දන්නා භාෂාවට හැරවීමයි.
  • මෙහිදී පරිවර්තකයාගේ දැනුම් මට්ටම වැදගත් වන අතර පරිවර්තනය තුලින් තමාගේ දැනුම පමණක් පෙන්වීමට යාමෙන් පරිවර්තනය නිවැරදි වුවත් ඇතැම් විට එහි සංකීර්ණ බව නිසා එය තේරුම් ගැනීමේ අපහසුතා ඇතිවෙයි.

පරිවර්තකයා යනු සමාජය දැනුමෙන් ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා විශේෂ දායකත්වයක් දක්වන සමාජ සේවකයෙකු මිස හුදෙක් වෘත්තියක් පමණක් ම නොවේ.

කිසිම තැනක සියයට සියයක් කිසිදු භාෂාවක් ගැන දන්නා කිසිවෙකුත් නොමැති අතර ලද අත්දැකීම්, හැකියාවන් හා ඉගෙනගත් විෂයන්හි දැනුම මත සංසන්දනයන් කිරීමේන් කෙනෙතු භාෂාවක් පිළිබඳව දන්නා ප‍්‍රමාණය තේරුම්ගත හැක.

KWD Sandun Sirikumara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.