ශබ්ද ගොනුවක් ලේඛනයක් බවට හැරවීම පිටපත් කිරීම ලෙස හඳුන්වයි. චිත‍්‍රපටයක හෝ රූපවාහිනී කථාංගයක පවසන දෙබස් ලේඛනගත කිරීම උපසිරැසි ගැන්වීම වේ. එම නිසා උපසිරැුසි ගැන්වීම පිටපත් කිරීමේ එක් ස්වරූපයකි. ශ‍්‍රවණ ආබාධ ඇති අයට උපසිරැසි මගින් චිත‍්‍රපටයේ හෝ කථාංගයේ රසය එලෙසින් ම විඳගැනීමට හැකිවේ.

එක් භාෂාවක් තවත් භාෂාවකට හැරවීම පරිවර්තනය නමින් හඳුන්වයි. එක් භාෂාවකින් ලියන ලද උපසිරැසි තවත් භාෂාවකට හැරවීම උපසිරැසි පරිවර්තනය ලෙස හඳුන්වයි. ඕනෑම භාෂාවකින් ලියන ලද දෙබස්/සංවාද මිලියන ගණනකගේ තේරුම්ගැනීම පිණිස මෙය උපකාරී වෙයි.

භාෂා රටාව පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති හා භාෂාවකට අදාල විශාල වචන සමුදායකින් හෙබි පුද්ගලයා පරිවර්තකයෙකු ලෙස හඳුන්වයි. ඔහු මෙම උපසිරැසි නොයෙක් භාෂාවන්ට පෙරලයි. එමනිසා මිනිසුන්ට මුලූ ලොවම රසවිඳීමට උපකාරී වන මෙය ඇත්තෙන්ම සේවාවකි.

Transcription is the term use for converting audio to text.  Converting dialogues in a film or a TV episode to text is known as subtitling. So the subtitle is a form of transcription. Persons who have hearing impairments can read the subtitles and enjoy the movie.

The term translation comes when converting one language into another. So converting subtitles written in one language to another is called subtitle translation. This helps millions of people to understand any conversation/dialogue written in any language.

Translator is the person who has knowledge about the patterns of different languages and huge vocabulary.  He is the person who converts theses subtitles into different languages. So this is actually a service which helps people to enjoy the whole world.

KWD Sandun Sirikumara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.