රෝමන් ඔසිපෝවිච් ජැකෝබ්සන් / Roman Osipovich Jakobson

රෝමන් ඔසිපෝවිච් ජැකෝබ්සන් / Roman Osipovich Jakobson

භාෂාවේ ව්‍යුහාත්මක විශ්ලේෂණයෙහි පුරෝගාමියෙකි, වාග් වේදියෙකි, භාෂා පරිවර්තකයෙකි. ඇනා වොල්ෆර්ට් ජැකොබ්සන් සහ ඔසිප් ජැකොබ්සන් යන මව්පියන් දාව වර්ෂ 1896 ඔක්තෝම්බර් මස 11 වන දින රුසියාවේ මොස්කව් හී දී මොහු උපත ලැබුවේය. වර්ෂ 1920 දී මොස්කව් නගරය අතහැර ප‍්‍රාග් නගරය (ප‍්‍රාග් නගරය යනු යුරෝපයේ චෙක් ජනරජය සතු විශාල නගරයකි) වෙත පැමිණි...Read more