ඉංගී‍්‍රසි කතා කිරීමේ සිහිනය සැබෑකර ගැනීමට නම් මේවාත් දැනගන්න.

ඉංගී‍්‍රසි භාෂාවක් ලෙස හඳුනාගැනීම. (එනම් එය කෙනෙකුගේ තත්වය මනින, උගත්කම තීරණය කරනු ලබන ආභරණයක් ලෙස නොසිතීමයි.) හැමවිටම ප‍්‍රකාශ කරනු ලබන හෝ ඇසෙන ප‍්‍රකාශනයෙහි අර්ථය තේරුම් ගැනීමයි. ඉංගී‍්‍රසි කතාකිරීමේ දී ව්‍යාකරණවලට වහල් නොවී භාවිතය හා අර්ථය ගැන වැඩි අවධානයක් යොමුකිරීම. ඉංගී‍්‍රසි වචනවල නිවැරදි ස්වරූපයන් භාවිත කිරීම. නිතරම දෛනිකව භාවිත වන වචන...Read more