ඉංගී‍්‍රසි කතා කිරීමේ දී උච්චාරණයන් සඳහා කට හුරුකරගැනීමට උපකාරී වේ.

She sells seashells by the seashore – (ෂී සෙල්ස් සීෂෙල්ස් බයි ද සීෂෝ)
ඇය මුහුදු වෙරළේ සිට මුහුදු බෙල්ලන් විකුණයි,

I saw a kitten eating chicken in the kitchen – (අයි සෝ අ කිට්න් ඊටිං චිකන් ඉන් ද කිචන්)
බළල් පැටියෙක් කුස්සියේ සිට කුකුල් මස් කනවා මම දුටුවෙමි,

I thought I thought of thinking of thanking you – (අයි තෝට් අයි තෝට් ඔෆ් තින්කිං ඔෆ් තෑන්කිං යූ)
මම ඔබට ස්තූති කරන්න හිතන විදිහ ගැන හිතුවෙමි,

I wish to wash my Irish wristwatch – (අයි විෂ් ටු වොෂ් මයි අයිරිෂ් රිස්ට්වොච්)
මගේ අයිරිෂ් අත් ඔරලෝසුව සෝදන්නට මම බලාපොරොත්තු වන්නෙමි,

Nine nice night nurses nursing nicely – (නයින් නයිස් නයිට් න(ර්)සස් න(ර්)සීං නයිස්ලි)
රෑ වැඩ කරන ලස්සන හෙදියන් නව දෙනෙක් හොඳින් හෙද කාර්යයේ නියැලෙයි,

Four fine fresh fish for you – (ෆෝ ෆයින් ෆ්‍රෙෂ් ෆිෂ් ෆෝ යූ)
ඔබ වෙනුවෙන් හොඳ නැවුම් මාළුවන් හතර දෙනෙක්,

Red lorry, yellow lorry – (රෙඞ් ලොරි යෙලෝ ලොරි)
රතු ලොරිය, කහ ලොරිය,

He threw three free throws – (හී ති‍්‍රව් තී‍්‍ර ෆී‍්‍ර ත්‍රෝස්)
ඔහු නිදහස් පහර තුනක් එල්ල කළේ ය,

Thin sticks, thick bricks – (තින් ස්ටික්ස් තික් ස්ටික්ස්)
සිහින් කෝටු, තද කෝටු,

She sees cheese – (ෂී සීස් චීස්)
ඇය චීස් දකියි.

KWD Sandun Sirikumara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.