• ඉංගී‍්‍රසි භාෂාවක් ලෙස හඳුනාගැනීම. (එනම් එය කෙනෙකුගේ තත්වය මනින, උගත්කම තීරණය කරනු ලබන ආභරණයක් ලෙස නොසිතීමයි.)
  • හැමවිටම ප‍්‍රකාශ කරනු ලබන හෝ ඇසෙන ප‍්‍රකාශනයෙහි අර්ථය තේරුම් ගැනීමයි.
  • ඉංගී‍්‍රසි කතාකිරීමේ දී ව්‍යාකරණවලට වහල් නොවී භාවිතය හා අර්ථය ගැන වැඩි අවධානයක් යොමුකිරීම.
  • ඉංගී‍්‍රසි වචනවල නිවැරදි ස්වරූපයන් භාවිත කිරීම.
  • නිතරම දෛනිකව භාවිත වන වචන මාලාවන් ඉගෙනීම හා එය නිරන්තරයෙන් වර්ධනය කරගැනීම.
  • පොදුවේ භාවිත වන ප‍්‍රකාශන පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇතිකර ගැනීම.
  • නිතරම ඉංගී‍්‍රසි ශ‍්‍රවනය කිරීම හා ඒවා තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කිරීම.
  • මුල් අවධියේ ඉංගී‍්‍රසි කතා කිරීමේ දී, සිදුවන වැරදි පිළිබඳ නොසිතා කතාකිරීම සඳහා ලැජ්ජාවකින් හා භයකින් තොර හුරුවක් ලබාගැනීම.
  • තමන්ට හැකි උපරිමයෙන් ඉංගී‍්‍රසි කතාකිරීම සඳහා අවස්ථාවන් සලසා ගැනීම.

KWD Sandun Sirikumara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.