• වසර 13ක් පාසල් අධ්‍යාපනය හා උපකාරක පන්ති මගින් ඉංගී‍්‍රසි ඉගෙනීමේ නිරත වුවද ඇයි මට ඉංගී‍්‍රසි බැරි?
 • අ.පො.ස සා/පෙළ හා උ/පෙළ විභාගයන් හී දී ඉංගී‍්‍රසි භාෂාවට විශිෂ්ට සාමර්ථයක් තිබුණ ද ඇයි මට ඉංගී‍්‍රසි බැරි?
 • ඉංගී‍්‍රසි සහතිකපත‍්‍ර හෝ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හැදෑරුව ද ඇයි මට ඉංගී‍්‍රසි බැරි?
 • කොතෙකුත් වචන හා යෙදුම් පාඩම් කළ ද ඇයි මට ඉංගී‍්‍රසි බැරි?
 • ඉංගී‍්‍රසි ව්‍යාකරණ රීතීන් පිළිබඳ මනා දැනුමක් තිබුණ ද ඇයි මට ඉංගී‍්‍රසි බැරි?
 • ඉංගී‍්‍රසි භාෂාව මුල් වූ වටපිටාවක් තුල රාජකාරී කටයුතුවල නිරත වුව ද ඇයි මට ඉංගී‍්‍රසි බැරි?
 • කියන දේ යම්දුරකට තේරුම්ගත හැකිවුවද ඇයි මට ඉංගී‍්‍රසි බැරි?
 • ඉංගී‍්‍රසි කියවීම හා ලිවීම සාමාන්‍ය මට්ටමක තිබුණ ද ඇයි මට ඉංගී‍්‍රසි බැරි?
 • මොකද්ද දැන් මගේ ඉංගී‍්‍රසි දැනුම් මට්ටම?
 • මට නිවැරදිව ඉංගී‍්‍රසි ඉගෙනගන්න කොපමණ කාලයක් යාවිද?

ඔබ, ඔබෙන් ඇසිය යුතු සැබෑ ප‍්‍රශ්න

 • මම දිනකට කොපමණ වේලාවක් ඉංගී‍්‍රසි ඉගෙනීමේ නිරත වෙනවා ද?
 • මම ප‍්‍රායෝගිකව ඉංගී‍්‍රසි පුහුණුවේ යෙදෙනවා ද?
 • මම නව ඉංගී‍්‍රසි වචන, යෙදුම් හා රටාවන් සෙවීමේ ස්වයං අධ්‍යනයක යෙදෙනවා ද?
 • මම කෙතරම් දුරට රාජකාරී ස්ථානයේ ඉංගී‍්‍රසි භාවිත කරනවා ද?
 • මම ඉගෙනුම ලබන ඉංගී‍්‍රසි ව්‍යාකරණ කොටස් මතක තබාගැනීම හා ප‍්‍රයෝගිකව භාවිත කිරීම පිළිබඳව නිතර පුහුණු වෙනවා ද?

ඔබ තුල මෙම ප‍්‍රශ්න 5ට ප‍්‍රමාණවත් පිළිතුරු නොමැතිනම් ඔබ සිතන විදිහට ගුරුවරයාට පමණක් තනිවම ඔබව ඉංගී‍්‍රසි ප‍්‍රවීණයකු කළ හැකි ද?

ඔබ නව ඉංගී‍්‍රසි පන්තියකට යන සෑම අවස්ථාවේ දී ම අසනු ලබන්නේ පන්තිය අවසන් වෙනකොට මට ඉංගී‍්‍රසි පුළුවන් වේවිද යන්න පමණයි. නමුත් පන්තිය අවසන් වනවිට තමන්ට ඉංගී‍්‍රසි පුළුවන් කරගැනීමේ උත්සාහය තමන් ප‍්‍රමාණවත් පරිදි දරණවා ද?

මේ නිසා ඔබ නිතරම වාණිජමය රැල්ලකට හසුවෙයි.

KWD Sandun Sirikumara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.