ඇයි මම ඉංගී‍්‍රසි ඉගෙනගන්නේ?

– හොඳ රැකියාවක් කිරීමට හෝ උසස්වීම් ලබාගැනීමට.
– උසස් අධ්‍යාපනයට හෝ විදේශගත වීමට.
– කාලීන හා පොදු අවශ්‍යතාවයක් යැයි සිතීම.

ඉහත ඕනෑම ක‍්‍රමයක අවසානය වන්නේ හොඳ ජීවිතයක් ගතකිරීමට ප‍්‍රමාණවත් ආදායමක් උපයා ගැනීමයි. එනම් බොහෝ අයගේ ඉංගී‍්‍රසි ඉගෙනීමේ අවසාන ප‍්‍රතිඵලය මුදල් සෙවීමයි.

ඉහත කරුණෙන් ඔබ ඉංගී‍්‍රසි යනු යම් ආයෝජනයක් බව හඳුනාගත්තා ද?

– එසේනම් ඔබ ඒ සඳහා ඔබේ කාලය, ශ‍්‍රමය හා ධනය වැය කළයුතු නොවේ ද? (යමක් වැය නොකර කිසිදු ප‍්‍රතිලාභයක් නැත)
– නමුත් ඔබට ඇති ගැටලූව නම් ඔබේ රැුකියාව හා නිවසේ කටයුතු සමග ඉංගී‍්‍රසි සඳහා කාලය සොයාගන්නේ කොහොමද කියන දෙයයි.
– ඉහත කාර්යයන් සඳහා වැඩි කාලයක් යෙදවීමෙන් ඔබ වෙහෙසට පත්වන නිසා තවත් දෙයකට හිත යොමුකිරීමට අපහසුවක් ඇත.

දැන් සෙමින් මේ කියන දේ ගැන කල්පනා කරන්න.

– ඔබ දැනටමත් පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් වසර 13ක් අවසන් කර ඇත. (ඒ කාලය තුලදී ඉංගී‍්‍රසි ඉගෙනීමට නොහැකි විය)
– දැන් ඔබ දිනකට යම් ආයතනයක් තුල පැය 8-10 ක් වැයකර ගමනාගමන කටයුතු සඳහා ද පැය 1-3 ක් වැය කරයි.

ඔබ එලෙස වැයකරන කාලය 100% ක් ඔබ වෙනුවෙන්ම ද?

– ඔබ විසින් ඔබේ ආයතන ජාලයේ අයිතිකරුගේ සිට ඔබට ඉහල සිටින තනතුර දක්වා මුදල් සෙවීමට වෙහෙසෙයි.
– එනම් ඔබ රු.1000ක් උපයාගත්විට ඉන් ඔබට ලැබෙන්නේ රු.100ක් හෝ 200ක් බවයි.
– එසේනම් ඔබේ කාලයෙන් වැඩි කොටසක් ඔබ සමූහයක් වෙනුවෙන් වැයකරයි.

එසේනම් දවසකට (රාතී‍්‍ර කාලයේ දී හෝ) ඔබට තමන් වෙනුවෙන් 100% ක් ප‍්‍රතිලාභ ලැබෙන ආයෝජනයක් වෙනුවෙන් කාලය වැය කිරීමට නොහැකි ඇයි?

සිතන්න, ඔබ තවත් ප‍්‍රමාද වන විට ඔබට පසු පරම්පරාවන් ඔබව පසුකර ඔබේ අවස්ථාවන් ද ඔවුන් සතුකරගනු ඇත.

KWD Sandun Sirikumara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.