ආබාධිත පුද්ගලයින් ප‍්‍රජාවේ පුනරුත්ථාපනය කිරීම / Rehabilitation of the community of disabled persons

සෑම ළමයින් දස දෙනෙකු ලොවට බිහිවන විට ඉන් එක් අයෙකු කිසියම් ආබාධයක් සහිතව උපදී. නැතිතම් එක් අයෙකු කුඩා කාලයේ දී ම ආබාධයකට ගොදුරු වේ. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල උග‍්‍ර ආබාධ වලින් පෙළෙනවුන් කෝටි 10ත් 12ත් අතර ප‍්‍රමාණයක් ඇති බව ගණන් බලා තිබේ. කි‍්‍ර.ව. 2000 දී මේ ගණන කෝටි 13 සිට...Read more

Tongue Twisters / දිව පැටලෙන වාක්‍ය

ඉංගී‍්‍රසි කතා කිරීමේ දී උච්චාරණයන් සඳහා කට හුරුකරගැනීමට උපකාරී වේ. She sells seashells by the seashore – (ෂී සෙල්ස් සීෂෙල්ස් බයි ද සීෂෝ) ඇය මුහුදු වෙරළේ සිට මුහුදු බෙල්ලන් විකුණයි, I saw a kitten eating chicken in the kitchen – (අයි සෝ අ කිට්න් ඊටිං චිකන් ඉන් ද කිචන්) බළල් පැටියෙක්...Read more

The Old Man and the Sea – Review

A short novel written by Ernest Hemingway in 1951 in Cuba. Pulitzer Prize for Fiction as well as Nobel Prize in Literature was awarded for this great novel. The story of the book is about an old fisherman and his efforts to catch a giant fish. Simply, the battle between...Read more

සෘජුවම ඉංගී‍්‍රසි භාෂාවට පරිවර්තනය කළ නොහැකි වචන හා යෙදුම් / Words & phrases which cannot be translated directly into English

සමාජීය, සාම්ප‍්‍රදායික, සංස්කෘතිකමය හා ආගමික පසුබිම් යටතේ භාෂාවක හැසිරීම සැලකිය යුතු මට්ටමකින් විවිධත්වයක් පෙන්නුම් කරනු ලබන අතර එමගින් යම් ආවේනික යෙදුම් හා වචන මාලාවන් ගොඩගැනී ඇත මෙලෙස ගොඩනැගුණු වචන හා යෙදුම් වෙනත් භාෂාවකට පරිවර්තනය කිරීමේ දී ඒ හා සමාන යෙදුම් හා වචන ඉලක්ක භාෂාව තුල නොමැතිවීම පරිවර්තන කාර්යයට සීමාවන් පනවයි.Read more

A Wedding Speech

Good afternoon Ladies and Gentlemen. Before I start the speech, I think we all agree that (Bride`s name) looks absolutely stunning today. (Groom`s name), I think you’ve done extremely well, you’ve found someone who’s beautiful, clever, charming, funny, loving and caring. And (Bride`s name), well, you’ve got (Groom`s name).Read more